Tag Archives: laaggeschoold

Onopgeleide zkt werk

Een job vinden zonder diploma is niet gemakkelijk. Steeds meer en meer werkgevers vereisen dat hun medewerkers een diploma bezitten. Vaak wil je gewoon een kans krijgen om je te bewijzen! Ik KAN en WIL werken! Waarom heb ik dan dat papiertje nodig? Studies tonen aan dat 1 op de 2 werkzoekenden laaggeschoold zijn. Enkele tips…

Men is nooit te oud om bij te leren!

Je zit niet graag op de schoolbanken en studeren is niet echt aan jou besteed. Heb je al eens gehoord van werkgerichte opleidingen? Syntra biedt voltijdse en praktische opleidingen aan. Wat wilt dit zeggen? Je gaat 1 dag per week naar school en 4 dagen per week ga je aan de slag in een bedrijf. Bovendien krijg je er nog de kans om je diploma secundair onderwijs te behalen! Het aanbod van opleidingen is zeer groot en gevarieerd.

VDAB geeft je de nodige steun

“Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.

Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.”

Bovenaan vind je de getuigenis van Coura. Door samenwerking met VDAB vond ze inmiddels een job. In Antwerpen organiseerde VDAB het “Wij-traject”. Het is een project gesteund door de overheid waarbij jongeren bijscholing krijgen en werkervaring in bedrijven opdoen. Tijdens dit hele traject worden ze individueel begeleid.

 

Geen diploma, maar wel ervaring: vrijwilligerswerk

Tijdens een sollicitatie kijkt men ook naar je opgedane ervaring. Een makkelijke manier om ervaring te verwerven is om aan de slag te gaan als een vrijwilliger. Dit werk is zeer toegankelijk voor iedereen. Je krijgt ook nog eens de kans om nieuwe mensen te leren kennen én jezelf te ontplooien. Heb je hier zin in ? vrijwilligerswerk.be verschaft je de informatie die je nodig hebt.

Heb je zelf nog tips? Laat ze ons zeker weten in jouw reactie! Lees zeker het artikel van Jobat hieronder en wie weet raak je overtuigd om weer achter de schoolbanken te kruipen!

schoolverlater

9.000 schoolverlaters betreden arbeidsmarkt zonder kwalificatie

Elk jaar belanden bijna 9.000 schoolverlaters zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt. Twee derde van hen behaalde zelfs geen getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. Zij hebben zeer slechte vooruitzichten wat het vinden van een job betreft. Dat becijferde de VDAB.

Een diploma is het toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Dit huizenhoge cliché is de voorbije jaren amper aan kracht verloren. Werkgevers verwachten dat nieuwe werknemers ervaring of kwalificaties kunnen voorleggen, bij voorkeur een combinatie van beide.

Onnodig om te zeggen de vele duizenden jongeren die elk jaar vroegtijdig de schoolbanken verlaten, vaak uit schoolmoeheid en een gebrek aan motivatie, zichzelf zo de das omdoen. De groeiende complexiteit van het werkaanbod laat nog weinig ruimte voor zij die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen, staat te lezen in een recente VDAB-studie over schoolverlaters. De dienst merkt ook op dat het niet behalen van een kwalificatie vaak wijst op een attitude- of motivatieprobleem, wat een bijkomende handicap is in de zoektocht naar werk.

In het zicht van de meet

2.644 van de 8.988 schoolverlaters die de VDAB telde, heeft geen getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. De overige 6.344 wel. Zij haakten af in het zicht van de eindmeet. Onder hen 1.599 afhakers uit het technisch secundair onderwijs en 3.938 schoolverlaters uit het beroepssecundair onderwijs. In beide gevallen gaat het om scholieren die een arbeidsmarktgerichte opleiding volgden die hen voldoende uitzicht gaf op een job.

Een eerste vaststelling is dat schoolverlaters veel vaker mannen dan vrouwen zijn, ongeacht het studieniveau. Bij de vroege afhakers, diegenen zonder getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs, gaat het zelfs om dubbel zoveel mannen (1.722) dan vrouwen (872).

Dat een getuigschrift of diploma de kans op het vinden van een job sterk beïnvloeden, bewijst de VDAB met cijfers. Van alle ongekwalificeerde schoolverlaters in het BSO is een op drie na een jaar werkzoekend. Van de BSO-scholieren die wel een getuigschrift haalden, is slechts één op tien na een jaar werkzoekend.

De opleiding personenzorg biedt de beste garantie op werk. Slechts 6,7 procent van de gediplomeerde scholieren zit een jaar na afstuderen zonder job. Bij de afhakers uit deze opleiding stijgt dit tot 35,4 procent. Eenzelfde patroon herhaalt zich bij vrijwel alle opleidingen, zij het soms iets minder uitgesproken. Uit de VDAB -cijfers blijkt duidelijk dat wie geschoold is in mechanica, elektriciteit of de bouw vrij makkelijk werk vindt.

Twee keer nadenken

In het beroepsonderwijs is de kans om na één jaar werkzoekend te zijn gemiddeld drie maal groter voor wie zonder kwalificatie de school verlaat. In het technisch onderwijs bedraagt die spanning tussen wel of geen diploma hebben het dubbele.

Ook al hebben jongeren zonder kwalificatie het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt, zonder toekomst zijn ze zeker niet. Via tweedekansonderwijs, een opleiding bij Syntra Vlaanderen of de VDAB kan hen alsnog op weg zetten naar een job.

Maar het is duidelijk dat wie nu in het secundair onderwijs zit en met het idee speelt om vroegtijdig de schoolbanken vaarwel te zeggen, daar best twee keer over nadenkt.

Bron: http://www.jobat.be/nl/artikels/9000-schoolverlaters-betreden-arbeidsmarkt-zonder-kwalificatie/