Tag Archives: VDAB

Chronisch zieke zkt werk

Voor velen is werken de normaalste zaak in de wereld. Het is een groot onderdeel van de meeste mensen hun dagbesteding. Maar plots val je ziek. Mijn stiefvader heeft te kampen met osteoporose.  Een ziekte waardoor zijn botdichtheid sterk afneemt. Hij heeft serieuze klachten in zijn rug, schouders, bekken en polsen. Mijn stiefvader heeft heel zijn leven hard gewerkt. Dan spreek ik over fysiek zwaar en belastend werk. Dit zit er voor hem niet meer in… Wat moet hij nu doen? Er komt een administratieve berg werk bij te kijken. Lopen naar de VDAB en terug. Hij moet op zoek naar aangepast werk waarin hij zich lichaam niet te zwaar belast. Geen gemakkelijke opgave. Je wilt immers ook ergens ook werken waar je je goed voelt.


Ik ben er echter van overtuigd dat er ook voor hem een geschikt plaatsje is op de arbeidsmarkt. Zolang de werkgever soepel is en rekening houdt met zijn beperkingen. Dit zijn de stappen die mijn stiefvader kan ondernemen om zijn nieuwe job te vinden.

1. Zoek naar een job die geschikt is voor jou

Wat vind je leuk om te doen? In hoeverre moet je rekening houden met je ziekte? Ben je op zoek naar voltijds of halftijds werk? Hoe beïnvloedt werk jouw ziekte?

Dit zijn  enkele voorbeeldvragen die je voor jezelf even moet beantwoorden. Neem hier rustig de tijd voor. Zo krijg je een mooi overzicht voor jezelf naar welk werk je op zoek bent. Hiermee ga je al een hele stap vooruit. Je kan hierna immers gerichter op zoek naar een bepaalde job.

Dan is het tijd om actief te zoeken naar een job. Heb je hier moeilijkheden mee? Ga dan zeker naar de Werkwinkel van de VDAB. Zij zullen je zeker mee op weg helpen en een antwoord bieden op al uw vragen.

Je kan een hoop informatie verwerven via de websites van Monster, Jobat, VDAB en Stepstone. Ze kunnen je helpen om je te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Indien je al interesse hebt om in een specifieke sector te gaan werken, zoek dan op sectorspecifieke websites naar vacatures. Zo ben je meteen zeker dat die job jou wellicht wel in de hand ligt.

Onderschat ook je eigen netwerk niet! Vertel aan zoveel mogelijk ex-collega’s, vrienden, familie en kennissen dat je zoekt naar een nieuwe job. Wellicht dat sociale media je op weg kan helpen. Ken je Linked In al? Hier kan je jouw gepersonaliseerd online cv op plaatsen. Dit is een goede manier om in contact te komen met de bedrijfswereld.

Kijk ook eens naar je patiëntenvereniging of op forums waarbij jouw ziekte het gespreksonderwerp is. Luister naar mensen die reeds werk vonden. In welke sector werken ze? Welke moeilijkheden ondervonden ze tijdens het solliciteren? Is hun werk aangenaam om uit te voeren? Wellicht vind je hier al heel wat inspiratie.

2. Jouw sollicitatiebrief en cv

Vele mensen vragen het zich af: “Moet ik mijn ziekte vermelden in mijn sollicitatiebrief?” Beoordeel eerst even voor jezelf. Heeft jouw ziekte invloed op het werk dat je moet uitvoeren? Is het antwoord neen, dan kan je het voor jezelf houden want het behoort tot je privéleven.

Als je ziekte wel invloed heeft op je werk, dan kan je dit best meedelen aan je toekomstige werkgever. Hij moet immers rekening houden met jou. Je kan ervoor kiezen om het al in je sollicitatiebrief te vermelden. Werkgevers die je dan uitnodigen om op gesprek te komen, gaan niet schrikken als je over je ziekte praat.

Je kan er ook voor kiezen om het pas te vertellen als je wordt uitgenodigd om op gesprek te gaan. Op die manier weet je zeker dat je zoals al de andere kandidaten een eerlijke kans hebt gekregen. De werkgever heeft je dan beoordeeld op je kwaliteiten, talenten en persoonlijkheid. Er werd niet beoordeeld op je ziekte.

In je CV vermeld je jouw opleiding, werkervaring, vaardigheden en interesses. Je vertelt ook precies waarom je de geknipte persoon bent voor die specifieke jobaanbieding. Vertel waarom jij als persoon een meerwaarde kan bieden in het bedrijf waar je wilt gaan werken.

3. Wees voorbereid en ga met zelfvertrouwen naar je gesprek!

Beslis op voorhand of je de werkgever inlicht over je ziekte of niet. Ik bespreek even welke redenen er zijn om het wel of niet te vertellen.

Redenen om wel te praten over je ziekte:

Volgens de wet ben je verplicht alles te melden wat een directe invloed heeft op het uitoefenen van je job. Indien de ziekte een gevaar vormt voor jezelf, je collega’s of derden, dan ben je verplicht dit te melden aan je werkgever.

Er zijn nog redenen om het door te geven aan je werkgever:

 • Door je ziekte is het mogelijk dat je enkele dagen per maand afwezig zult zijn. Hierbij zoeken jij en de werkgever samen naar een oplossing.
 • Je hebt nood aan aangepaste werkuren. Bijvoorbeeld als je ‘s morgens extra veel verzorging nodig hebt.
 • Je werkt trager dan andere werknemers en je bent minder productief.

In sommige gevallen is het mogelijk dat jouw ziekte waarneembaar is voor de werkgever. De kans zit erin dat de werkgever vooroordelen heeft over jouw productiviteit. Durf hem hierop aan te spreken en vertel hem over je talenten en kwaliteiten.

Redenen om niet te vertellen over je ziekte:

Als je ziekte geen enkele directe invloed heeft op je werk, hoef je dit niet te vermelden. Op die manier krijg je een even eerlijke kans als andere sollicitanten. Wees achteraf wel op je hoede wat je vertelt tegen je collega’s. Denk er bewust over na of je je verhaal kwijt wilt aan iemand op het werk of niet.

4. Vraag naar redelijke aanpassingen op het werk!

Soms kunnen kleine aanpassingen op het werk voor jou een grote verademing betekenen. Durf die dan ook te vragen aan je werkgever. Het verhoogt immers jouw productiviteit en tevredenheid. En een tevreden werknemer is dubbel zoveel waard! Enkele voorbeelden van redelijke aanpassingen:

 • het verplaatsen van de kopiemachine om lange, vermoeiende afstanden te vermijden
 • een herschikking van taken tussen werknemers (bv. enkel klanten bezoeken in de nabijheid van de onderneming om extra verplaatsingen te vermijden)
 • steun van een collega
 • een flexibele pauze om te kunnen eten als dat nodig is
 • een kantoorruimte in de nabijheid van een toilet
 • een parkeerplaats bij de ingang van het bedrijf
 • flexibele werkuren om het werk te combineren met een behandeling (bv. kinesitherapie)
 • een pauze voor het innemen van medicatie.

Soms worden die aanpassingen zelfs terugbetaald aan de werkgever. Informeer je hier zelf over bij de werkwinkel van de VDAB. Als je dan naar je werkgever stapt om de aanpassingen aan te vragen, sta je veel sterker in je schoenen!


Ik wil nog even zeggen dat je je niet hoeft te schamen als je chronisch ziek bent. Het was zeker niet jouw keuze en het overkomt veel mensen. Het feit dat je zelf actief op zoek gaat naar werk en dat je ziekte een obstakel is dat je kan overwinnen, toont alleen maar van een sterke persoonlijkheid. Ik wens je in elk geval veel succes naar het zoeken van je nieuwe, toekomstige job!

Bron: http://vlaamspatientenplatform.be/uploads/documents/tekst_solliciteren_1.pdf

Onopgeleide zkt werk

Een job vinden zonder diploma is niet gemakkelijk. Steeds meer en meer werkgevers vereisen dat hun medewerkers een diploma bezitten. Vaak wil je gewoon een kans krijgen om je te bewijzen! Ik KAN en WIL werken! Waarom heb ik dan dat papiertje nodig? Studies tonen aan dat 1 op de 2 werkzoekenden laaggeschoold zijn. Enkele tips…

Men is nooit te oud om bij te leren!

Je zit niet graag op de schoolbanken en studeren is niet echt aan jou besteed. Heb je al eens gehoord van werkgerichte opleidingen? Syntra biedt voltijdse en praktische opleidingen aan. Wat wilt dit zeggen? Je gaat 1 dag per week naar school en 4 dagen per week ga je aan de slag in een bedrijf. Bovendien krijg je er nog de kans om je diploma secundair onderwijs te behalen! Het aanbod van opleidingen is zeer groot en gevarieerd.

VDAB geeft je de nodige steun

“Als loopbaanregisseur scheppen we voor alle Vlaamse burgers de ruimte om maximaal zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Dat doen we met het oog op een vlottere arbeidsmarktwerking en welvaart voor iedereen.

Als dienstverlener helpen we burgers bij het ontwikkelen van hun loopbaan in wisselwerking met de marktvraag. Daarin spelen wij helder samen met andere dienstverleners. Speciale aandacht hebben we voor burgers uit kansengroepen.”

Bovenaan vind je de getuigenis van Coura. Door samenwerking met VDAB vond ze inmiddels een job. In Antwerpen organiseerde VDAB het “Wij-traject”. Het is een project gesteund door de overheid waarbij jongeren bijscholing krijgen en werkervaring in bedrijven opdoen. Tijdens dit hele traject worden ze individueel begeleid.

 

Geen diploma, maar wel ervaring: vrijwilligerswerk

Tijdens een sollicitatie kijkt men ook naar je opgedane ervaring. Een makkelijke manier om ervaring te verwerven is om aan de slag te gaan als een vrijwilliger. Dit werk is zeer toegankelijk voor iedereen. Je krijgt ook nog eens de kans om nieuwe mensen te leren kennen én jezelf te ontplooien. Heb je hier zin in ? vrijwilligerswerk.be verschaft je de informatie die je nodig hebt.

Heb je zelf nog tips? Laat ze ons zeker weten in jouw reactie! Lees zeker het artikel van Jobat hieronder en wie weet raak je overtuigd om weer achter de schoolbanken te kruipen!

schoolverlater

9.000 schoolverlaters betreden arbeidsmarkt zonder kwalificatie

Elk jaar belanden bijna 9.000 schoolverlaters zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt. Twee derde van hen behaalde zelfs geen getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. Zij hebben zeer slechte vooruitzichten wat het vinden van een job betreft. Dat becijferde de VDAB.

Een diploma is het toegangsticket tot de arbeidsmarkt. Dit huizenhoge cliché is de voorbije jaren amper aan kracht verloren. Werkgevers verwachten dat nieuwe werknemers ervaring of kwalificaties kunnen voorleggen, bij voorkeur een combinatie van beide.

Onnodig om te zeggen de vele duizenden jongeren die elk jaar vroegtijdig de schoolbanken verlaten, vaak uit schoolmoeheid en een gebrek aan motivatie, zichzelf zo de das omdoen. De groeiende complexiteit van het werkaanbod laat nog weinig ruimte voor zij die ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komen, staat te lezen in een recente VDAB-studie over schoolverlaters. De dienst merkt ook op dat het niet behalen van een kwalificatie vaak wijst op een attitude- of motivatieprobleem, wat een bijkomende handicap is in de zoektocht naar werk.

In het zicht van de meet

2.644 van de 8.988 schoolverlaters die de VDAB telde, heeft geen getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs. De overige 6.344 wel. Zij haakten af in het zicht van de eindmeet. Onder hen 1.599 afhakers uit het technisch secundair onderwijs en 3.938 schoolverlaters uit het beroepssecundair onderwijs. In beide gevallen gaat het om scholieren die een arbeidsmarktgerichte opleiding volgden die hen voldoende uitzicht gaf op een job.

Een eerste vaststelling is dat schoolverlaters veel vaker mannen dan vrouwen zijn, ongeacht het studieniveau. Bij de vroege afhakers, diegenen zonder getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs, gaat het zelfs om dubbel zoveel mannen (1.722) dan vrouwen (872).

Dat een getuigschrift of diploma de kans op het vinden van een job sterk beïnvloeden, bewijst de VDAB met cijfers. Van alle ongekwalificeerde schoolverlaters in het BSO is een op drie na een jaar werkzoekend. Van de BSO-scholieren die wel een getuigschrift haalden, is slechts één op tien na een jaar werkzoekend.

De opleiding personenzorg biedt de beste garantie op werk. Slechts 6,7 procent van de gediplomeerde scholieren zit een jaar na afstuderen zonder job. Bij de afhakers uit deze opleiding stijgt dit tot 35,4 procent. Eenzelfde patroon herhaalt zich bij vrijwel alle opleidingen, zij het soms iets minder uitgesproken. Uit de VDAB -cijfers blijkt duidelijk dat wie geschoold is in mechanica, elektriciteit of de bouw vrij makkelijk werk vindt.

Twee keer nadenken

In het beroepsonderwijs is de kans om na één jaar werkzoekend te zijn gemiddeld drie maal groter voor wie zonder kwalificatie de school verlaat. In het technisch onderwijs bedraagt die spanning tussen wel of geen diploma hebben het dubbele.

Ook al hebben jongeren zonder kwalificatie het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt, zonder toekomst zijn ze zeker niet. Via tweedekansonderwijs, een opleiding bij Syntra Vlaanderen of de VDAB kan hen alsnog op weg zetten naar een job.

Maar het is duidelijk dat wie nu in het secundair onderwijs zit en met het idee speelt om vroegtijdig de schoolbanken vaarwel te zeggen, daar best twee keer over nadenkt.

Bron: http://www.jobat.be/nl/artikels/9000-schoolverlaters-betreden-arbeidsmarkt-zonder-kwalificatie/